ÇEVRESEL ÖLÇÜM VE ANALİZLER

Çevre kirliliği; toprak, su ve hava üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlıların yaşamsal aktivitelerini olumsuz olarak etkileyen çevre sorunlarıdır. Doğada her şey belli bir dengede seyretmektedir. Ancak ormanların tahribi, sanayi kaynaklı kirlilik, hızlı nüfus artışı ve küresel ısınma gibi etkenler doğadaki dengeyi bozmaktadır. Bu olumsuz etkileri azaltmak veya kontrol altında tutmak için TEKNOCERT Çevre Laboratuvarı tüm yasal gereklilikleri sağlayarak üzerine düşeni yerine getirmektedir. Çevreyi koruma ve devamlılığını sağlama bilinciyle hareket eden laboratuvarımız, çevre ölçümleri ile ilgili mevzuatlar ve yönetmelikler kapsamında aldığı sorumlulukları eksiksiz olarak yerine getirmekte ve çözümün parçası olarak faaliyetini sürdürmektedir.

TEKNOCERT Çevre Laboratuvarı olarak personellerimize aldırdığımız eğitimlerle her zaman daha iyisi olmak adına sürekli gelişim çabası içerisindeyiz. Kalite politikamız ve hedeflerimiz doğrultusunda TS EN ISO/IEC 17025 Standardının gerekleri olan sürekli iyileştirme ve tarafsızlık ilkelerini yerine getirerek müşterilerimize üst düzey hizmet kalitesi sunmaktayız.

TEKNOCERT , ‘Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre çevre ölçüm ve analizlerini yapan, TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonuna sahip bir laboratuvardır.

Çevre ölçümleri ile ilgili aldığı sorumlulukları, mevzuatlar ve yönetmelikler kapsamında deneyimli personeller tarafından son teknolojiye sahip cihaz ve ekipmanları ile ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilen gereklilikleri dikkate alarak gerçekleştirmektedir.