Teknolojik gelişmelerin iş hayatındaki yansımaları olan ürün/hizmet çeşitliliğinin artması ve geliştirilen Ar-Ge çalışmalarının ticarileşerek yurt içi ve yurt dışı pazarda yer alabilmesi; tüketicilerin kalite, emniyet, dayanıklılık ve kullanımına ilişkin uygunluk beklentileri konusundaki güvence taleplerinin güçlenmesini de beraberinde getirmektedir.

Bu arayışların ortaya çıkardığı “Uygunluk Değerlendirmesi” kavramı ile üretim ve hizmet süreçlerine yönelik denetim ve belgelendirme hizmetleri uluslararası standartlar tarafından disipline edilmiştir.


2018 yılında kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti A.Ş. -Teknopol İstanbul- bünyesinde bir yan kuruluş olarak varlığını sürdüren Teknocert tarafından; CE belgelendirmesi, yönetim sistemleri belgelendirmesi, laboratuvar hizmetleri, eğitim hizmetleri ve denetim hizmetleri verilmektedir.

Kuruluşumuzdan itibaren teknik altyapı, insan kaynakları ve markamıza yatırım yaparak, gelecekte de sektörün en iyileri arasında yer almak için çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Küçük, orta ve büyük ölçekli yerli ve yabancı firmalara hizmet vermekte olan Teknocert, faaliyet alanlarında müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeteneğe ve altyapıya sahiptir.

Belgelendirme hizmetlerinde bağımsızlık, gizlilik ve tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden belgelendirme hizmeti sunduğumuz firmaların kendilerini ulusal ve uluslararası alanda ürün/hizmetlerine ilişkin pazarda yer edinebilmeleri, müşterilerinin kaliteye yönelik beklentilerini karşılayabilmeleri ve sürdürülebilirliklerini sağlayabilmeleri için gerekli uygunluk değerlendirme hizmetini sunmaktayız.

Belgelendirme faaliyetlerimizde uluslararası kurallara uygun şekilde farklılık yaratan hizmetler sunmak ve hizmet çeşitliliğini arttırmak firmamız için hayati derecede önemli olmakla birlikte sürekli gelişimimizin temelini oluşturmaktadır.