TS EN ISO 14001 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Nedir?
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.  ISO 14000 serisi ISO Standard Geliştirme Komitesi TC207 tarafından geliştirilmiş bir Çevre Yönetim Standardı'dır. Bu seri, kuruluşlarla ilgili tüm çevresel konuları kapsamak üzere tasarlanmıştır ve kuruluşların çevresel etkilerin önceliğini tespit ederek bu etkileri yönetmeleri ve kontrol etmeleri konusunda kaynak niteliğindedir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Amaçları Nelerdir?

ISO 14001in amaçları aşağıda verilmiştir:

- Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması,
- Çevresel performansın artırılması,
- Market Stratejileri,
- Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması,
- İşletme itibar ve Pazar payının artırılması,
- Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması,
- Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması,
- Kirliliği kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması,
- Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması,
- İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması,
- ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması,
- Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır,
- Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer,
- Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır,
- Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır,
- Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dökümante edilmiş çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 Belgesi ile gösterilebilir,
- Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırır,
- Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar,
- Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, çalışanları motive eder,
- Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansı artar,
- Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır),
- Çevreye bırakılan atıklar azalır.

ISO 14001 Kimlere Verilir?

Endüstriyel, üretim yapan, hizmet sunan ve ticaretle alakalı çevreye etki edebilecek her türlü küçük ve büyük şirket çevreye etki edebilmektedir. Bu tür şirketlerin hepsi ISO 14001 çevre yönetim sistemi sertifikasından faydalanabilmektedir.

ISO 14001 belgesi almak için her türden şirketin başvuruda bulunması mümkün. Nitekim çoğu kurumun çevre ile yakın ilişkili olduğu açık durumda. Bu nedenle sadece büyük değil küçük şirketlerin de belge için başvuruya geçmeleri esas alınmaktadır. Örnek verecek olursak;

• Mutlaka endüstriyel alanda çalışma gösteren kurumların başvurmaları gerekir.
• Üretim yapan şirketlerin de çevre yönetim sistemlerine dahil olmalarında fayda var.
• Temelde hizmet sunan veya ticari ilişkilere sahip olan kurumlar da harekete geçebilir.

ISO 14001 çevre yönetim sistemi pek çok kuruma uygun durumda. Sertifikaya sahip olmak isteyenlerin başvurulara geçmesi gerekiyor. Neticesinde de izlemeniz gereken yollar danışmanlar tarafından ifade edilir. Şöyle ki belgeler, planlamalara ve denetimlere bağlı olarak çevre yönetim sistemi belgelerini elde etmenize izin verilir.