TS EN ISO 22000

ISO 22000 - Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Nedir ve Kimler Uygulayabilir?

ISO 22000 Gıda zincirinde faaliyet gösteren tüm kuruluşlar için uluslararası standarttır. ISO 22000 standardının, çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standardının yerini alabilecek ve Dünya'da ISO 9001 gibi kabul görebilecek bir standart olması öngörülmektedir. ISO 22000 diğer yönetim sistemi standartlarından bağımsız olarak uygunalabildiği gibi diğer yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001 gibi) ile birlikte uygulanabilir. 

ISO 22000'in Kuruluşlara Sağladığı Faydalar Nelerdir?

ISO 22000 kalite, sağlık açısından güvenlik ve müşteri açısından güvenilirlik sağlar. ISO 22000 standardının kuruluşa sağladığı faydalar aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

 • HACCP Kuralı ilkelerine uygunluk sağlar,
 • Firmanıza Uluslar arası anlamda güvenilirlik sağlar,
 • Firmada ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımını sağlar,
 • Daha etkin ve daha dinamik gıda güvenliği tehlikesi kontrolü sağlar,
 • ISO 9001HACCPBRC ve IFS arasındaki arasındaki kavram karmaşalarını ortadan kaldırır,
 • Kaynakların daha etkin kullanımını sağlar,
 • Güvenilir Gıda Üretme / Satma Taahhüdünüzü Ortaya Koyar,
 • Markanızı / kurum imajınızı güçlendirir, yeni Pazar / yeni müşteri beklentilerinizi arttırır,
 • Daha iyi planlanma, daha az üretim sonrası doğrulama sağlar,
 • Ön gereksinim programlarının sistematik olarak yönetimini sağlar,
 • Unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim sağlar,
 • Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşım sağlar,
 • Yasal mevzuata uygunlugu sağlar.