TS EN ISO 50001 

ISO 50001 - Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Nedir? 

Enerji Yönetim Sistemleri için oluşturulmuş Enerji ile ilgili gereksinimler, yönetimi uygulnması ve bakımı da dahil olmak üzere tasarlanmış yönetim Sistemi standardıdır. Standard Uluslararası Standardizasyon Kurumu tarafından oluşturulmuş bir standarddır. Enerji performansının sürekli iyileştirilmesi ve eenerji verimliliğini sağlamak amaçlanmıştır. ISO 50001 Haziran 2011 yılında ISO kurumu tarafından yayınlanmıştır. Konumu ve büyüklüğü ne olursa olsun tüm kurumlara uygulanabilir bir standarttır.  ISO 50001 belirgin hedefi Enerji Performansı Yönetimidir. Kurum sayısal hedefler koyar ve bu hedefleri gerçekleştirmek için birtakım faaliyetler planlar. Standardın temel amacı enerji performansı ve verimliliğini arttırmak ve enerji azaltma fırsatlarının belirlenmesi ve çevresel süreçlere yardımcı olmaktır.  Enerji yönetimi kuruluşların enerji verimliliğinin dışında sera gazının salınımı ile ilgili çevresel iklimin korunmassına da yardımcı olmaktadır.ISO yönetim sistemi standartların auygun olarak tasarlanmış bir standarttır. Iso 9001 ve 14001 standartlarına kolayca entegre edilebilir bir standartır. 
 
ISO 50001'in Kuruluşa Sağladığı Faydalar Nelerdir?
ISO 50001'in kuruluşa sağladığı faydalar aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:
  • Enerji verimliliği için politika geliştirmek
  • Politikanın karşılanması için hedeflerin saptanması
  • Enerji kullanımı ile ilgili verileri kullanma
  • Sonuçları ölçmek
  • Politikanın etkinliğini ölçme
  • Enerji Yönetimini sürekli geliştirme

ISO 50001 Kimlere Verilebilir?

İmalat ve hizmet özel sektörü dahil olmak üzere kamu kurumları ile orta ve küçük ölçekli tüm kuruluşlar faydalanabilir.