ISO 9001: 2015 Temel Eğitimi

Temsilcilerine ISO 9001 gereksinimleri ve bir kalite yönetim sisteminin temelleri hakkında sağlam bir bilgi vermek için tasarlanmış oldukça interaktif bir 1 günlük ISO 9001 temel eğitimi kursu

Kimler katılmalı?

 • ISO 9001 koşullarına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen yeni insanlar
 • Zaten bir denetçi olarak çalışanlar ancak tazeleme ihtiyacı duyanlar
 • Denetleme kursuna katılmak isteyen ancak gerekli ön bilgilere sahip olmayan kişiler

ISO 9001, personelin eğitimli ve yetkili olmasını gerektirir; bu ders bu gereksinimi karşılar.

Eğitim İçeriği

 • Kalite Yönetim Sistemleri
 • Kalite ilkeleri
 • ISO 9000 ailesi standartları - ISO 9000, ISO 9001 ve ISO 9004
 • Kalite terminolojisi
 • ISO 9001: 2015 standardının gerekliliklerini yorumlama
 • Planlama, Uygula, Kontrol Et, Kullanım Döngüsü
 • Süreç Yaklaşımı
 • Devamlı gelişim

ISO 14001: 2015 Temel Eğitimi

Bu 1 günlük ISO 14001: 2015 Temel eğitim, katılımcılara ISO 14001 standardının gerekliliklerini ve standart hükümleri arasındaki ilişkiyi yorumlamayı sağlar. Bu ders ISO 14001 iç denetçi eğitimi için ideal bir hazırlık sağlar. ISO 14001 eğitim kursunu tamamlayan delegeler, ISO 14001 kalite yönetim sistemi standardının ana gereksinimlerini ve standartlara uygunluğun nasıl belirleneceğini açıklayabilecektir.

Kimler katılmalı?

Bu ders, ISO 14001 standartlar dizisinin amacını ve amacını anlamayı isteyenler için uygundur. Kalite yönetim sistemleri standartlarının gerekliliklerini temel bir anlayışa ihtiyaç duyan öğrenciler için tasarlanmıştır. İlgili standardı çok az veya hiç bilmeyenler için uygundur.

İç denetçi olarak eğitime katılmak istiyorsanız, bunun için izlediğimiz yol, ISO 14001 İç Denetçisi eğitim kursumuzdur.

Eğitim İçeriği

 • ISO 14001: 2015 ana madde şartları
 • Yönetim sistemi yapıları ve ilkeleri
 • PDCA süreç modeli
 • Çevresel terminoloji
 • Planlama, Yapma, Kontrol Etme, Kullanım Döngüsü - PDCA
 • Devamlı gelişim

ISO 13485:2016 Temel Eğitimi

ISO 13485:2016 standardı kapsamında tıbbi cihaz ve ilgili hizmetlerin, müşteri taleplerinin ve düzenleyici gerekliliklerin firma tarafından gerçekleştirildiğini göstermek için kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini anlatan temel bir eğitimdir.

Kimler Katılmalı?

 • ISO 13485:2016 denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 13485 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 13485:2016 gerekliliklerini esas alan Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında ISO 13485:2016 iç denetimlerini gerçekleştirenler. 

Eğitim İçeriği

 • Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sisteminin anahtar ilkeleri,
 • Medikal cihazlar kalite yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kurallarını anlamak,
 • Risk analizi,
 • ISO 13485 standart gerekliliklerini yorumlama,

ISO/IEC 45001: 2018 Temel Eğitimi

Bu eğitim İSGS uygulamasının gereklilikleri ile birlikte, H & S yönetimine kapsamlı bir giriş yapar.

Kimler katılmalı?

 • Belirli İSG konuları için sorumluluk sahibi olan tüm yönetici ve kilit personel
 • OH & S yönetim sistemine stratejik giriş sağlayan personel (uzman yükleniciler, iş sağlığı personeli, tasarım mühendisleri vb.)
 • Hukuk danışmanları ve uzmanları
 • Bir OH & S yönetim sisteminin uygulanmasına veya denetimine dahil olabilecek diğer personel (örn. KYS, EMS proje yöneticileri ve denetçiler)

Eğitim İçeriği

 • OHSAS 18001: 2007'ye özel referansla, OH & S yönetim sistemlerinin genel gereksinimleri
 • risk değerlendirmeleri ve yasal uyum değerlendirmesi
 • hedeflerin oluşturulması ve iyileştirmelerin izlenmesi
 • hatalarından ders almak
 • OHSAS 18001'in temel gereksinimleri
 • Sağlık ve güvenlik tehlikeleri, risk değerlendirme ve risk kontrolleri
 • mevzuat
 • Uygulama sorunları ve bir OH & S MS başlatılması

ISO 27001: 2013 Temel Eğitimi

Katılımcılar ISO 27001'in yapı ve temel kavramları hakkında temel bilgiler vermek üzere tasarlanmış eğitimdir. Yönetim sisteminin temellerini anlayacaksınız. 

Kimler Katılmalı?

 • ISO 27001'in maddeleri hakkında bilgi edinmek isteyenler
 • Bilgi tazeleme ihtiyacı olanlar
 • ISO 27001 sınıf içi eğitim kurslarına katılmak isteyen ve bilgilerini almak isteyenlere
 • ISO 27001'e göre çalışan ve her seviyedeki personel için standardın temel bir seviyesini sağlamaya ihtiyaç duyan kuruluşlar

Eğitim İçeriği

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ISMS nedir?
 • ISMS ve kalite gereksinimleri
 • Ek SL
 • ISMS yönetim ilkeleri
 • Standardın hükümleri

ISO 22000: 2018 Temel Eğitimi

ISO 22000 Temel eğitimi, uluslararası bazda gıda güvenliği yönetim sistemini belirtir. Standart gıda zincirinde yer alan tüm firmalara uygulanabilmekle beraber gıda üreticileri, gıda ambalajı üreticileri, gıda depoları, lojistik firmaları, toplu yemek üreticileri, oteller, lokantalar, gıda sterilizasyonu yapan firmalar, hayvan yemi üreticileri bu standarda göre belgelendirilebilirler.

Kimler katılmalı:

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 22000 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu mesleklerde çalışmayı planlayan öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 22000:2005 gerekliliklerini esas alan GGYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Birinci, ikinci ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler,
 • Bir kuruluşta çevresel uygunluktan sorumlu kişiler.

Kurs İçeriği:

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin ilkeleri,
 • Gıda güvenliği yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kuralları,
 • ISO 22000 standart gereklilikleri,
 • HACCP, ÖGP, OÖGP Workshop.

ISO 50001: 2018 Temel Eğitimi

Enerji verimliliği esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörden her türlü işletmeye uygulanabilmektedir.

Kimler Katılmalı?

 • EnYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 50001 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 50001:2011 gerekliliklerini esas alan EnYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Bir kuruluşta enerji verimliliği uygulamalarından sorumlu kişiler.

Eğitim İçeriği:

 • Enerji Yönetim Sisteminin ilkeleri,
 • Enerji yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kuralları,
 • Enerji risk analizi,
 • ISO 50001 standart gerekliliklerini yorumlama.

ISO 22483: 2020 Temel Eğitimi

Bu eğitim, ISO 22483: 2020'ye göre Turizm ve İlgili Servisler -Oteller ve Servis Gereklilikleri-Yönetim Sistemlerinin üçüncü taraf denetimini gerçekleştirmek için katılımcılara gerekli bilgi ve becerileri aktarmayı amaçlamaktadır. 

Kimler Katılmalı?

 • ISO 22483 Yönetim Sistemi denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 22483 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu mesleklerde çalışmayı planlayan öğrenciler,
 • Birinci, ikinci ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler,
 • Bir kuruluşta çevresel uygunluktan sorumlu kişiler.

Eğitim İçeriği

 • ISO 22483 ilkeleri,
 • ISO 22483'e ilişkin terimler, tanımlar ve kuralları, 
 • ISO 22483 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek,
 • Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi.