KALİTENİZ TEKNOPOL İSTANBUL DENETİMİ ALTINDA OLSUN

Yönetim sistemleri belgelendirme alanında TS EN ISO/IEC 17021-1 2015 uygunluk değerlendirme standardında National Accreditation Center (NAC) akreditasyonlarına sahip olan TEKNOPOL İSTANBUL;  yönetim sistemlerinin belgelendirme hizmetini sunmaktadır.

Yönetim sistemlerinin Belgelendirilmesi Beraberinde sürdürülebilir iyileştirmeyi sağlam bir temel ile başarabilmeyi getirir.

Organizasyonunuz Ulusal ve Uluslararası standartlarla uyumlu hizmet vermesi Ürün ve Proseslerinizin doğru biçimde işlemesi sonucunu doğurur ve bu sonuç organizasyonuz a Artan prestij, müşteri memnuniyeti, Ürün Ve Hizmet Kalitesinde Mükemmelleşme gibi bir çok alanda katkı sağlar.

Tüm sektörler için uygulanabilen yönetim sistemleri kuruluşlara izlemeleri ve iyileştirmeleri gereken çerçeve yapıyı oluşturur.

Uzman ve Deneyimli Ekibi ile TEKNOPOL İSTANBUL Ürün ve Hizmet Kalitenizdeki Mükemmelleşme ye bir adım daha yaklaşmanıza olanak sağlar.