ISO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitimi

İşletmelerinizin kendi iç denetimlerini nasıl yapacaklarını öğreten oldukça interaktif bir 2 günlük kurs kendi Kalite Yönetim Sistemi

Kimler katılmalı?

 • Denetime yeni gelen ve iç denetim yapmak isteyen kişiler
 • İç denetim sistemlerinin planlanması, yönetilmesi ve uygulanmasına katılan herkes
 • KYS'nizin etkinliğindeki boşlukları saptamaya ihtiyaç duyanlar
 • Sürekli iş süreci iyileştirme yapmak isteyenler

ISO 9001, personelin eğitilmesini ve denetçilerin yetkin olmasını gerektirir, bu ders bu gereksinimi karşılar.

Eğitim İçeriği

 • İç denetim kapsamı, ölçütler ve denetçi sorumlulukları
 • Denetim becerileri
 • Denetimlerin planlanması, hazırlanması ve yönetimi
 • Kontrol listesi geliştirme
 • Süreç denetimi yürütmek
 • Denetim bulgularının raporlanması
 • Görüşme becerileri

ISO 14001:2015 İç Tetkikçi Eğitimi

Bu yüksek etkileşimli 2 günlük ISO 14001 EMS İç Denetçi eğitimmini tamamlayan temsilciler, bir iç denetim planlayabilir, uygulayabilir, raporlayabilir ve takip edebilmek için gerekli bilgi ve beceri tabanına sahip olurlar.

Temsilciler, çevresel yönetim sistemini (EMS) ISO 14001'e uygunluğuyla denetleyebilir ve iyileştirme fırsatlarını belirleyebilir. EMS performansının ve sürekli iyileştirmenin geliştirilmesi, bu ISO 14001 iç denetim eğitim kursunun temel unsurlarıdır.

Kimler katılmalı?

Bu ders, bir çevre yönetim sisteminin uygulanması sürecinde olan kuruluşlardan İç Çevre Yönetim Sistemi (EMS) Denetçileri ve Yöneticileri için idealdir.

ISO 14001 özellikle personelin eğitimli ve yetkili olmasını gerektirir; bu ders bu gereksinimi karşılar.

Eğitim İçeriği

 • ISO 14001 ana madde şartları
 • Yönetim sistemi yapıları ve ilkeleri
 • İç denetim kapsamı, ölçütler ve denetçi sorumlulukları
 • Denetim becerileri
 • Denetimlerin planlanması, hazırlanması ve yönetimi
 • Kontrol listesi geliştirme
 • Süreç denetimi yürütmek
 • Denetim bulgularının raporlanması
 • Görüşme becerileri

ISO 13485:2016 İç Tetkikçi Eğitimi

Tıbbi cihaz firmalarının ürün seçiminden, tedarikine, kullanımına ve yönetiminin standardizasyonu ve düzenlemesi adına oluşturulan sistemin denetlenmesine yönelik verilen iç tetkikçi eğitimidir. 

Kimler Katılmalı?

ISO 13485:2016 denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,

Kuruluşlarında ISO 13485 belgelendirmesini yürütenler,

Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,

Kuruluşlarında ISO 13485:2016 gerekliliklerini esas alan Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,

Kuruluşlarında ISO 13485:2016 iç denetimlerini gerçekleştirenler ve

Birinci taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler katılabilir. 

Eğitim İçeriği

 • Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sisteminin anahtar ilkeleri,
 • Medikal cihazlar kalite yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kurallarını anlamak,
 • Risk analizi,
 • ISO 13485 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • ISO 19011 terimler, tanımlar ve kurallarını uygulamak,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek,
 • Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi.

ISO/IEC 45001: 2018 İç Tetkikçi Eğitimi

Bu eğitim, katılımcıların OHSAS 18001'e uygun iç denetimleri gerçekleştirmelerini, bir H & S yönetim sisteminin daha derinlikli konularını ve çalışmalarını öğrenmelerini ve iç denetim programlarının uygulanmasına yardımcı olmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.

Kimler katılmalı?

 • Dahili İSG denetimlerini gerçekleştirecek personel
 • Sistemin etkinliği ve verimliliğinden sorumlu yöneticiler
 • Denetim sürecini anlamak isteyen denetçi

Eğitim İçeriği

 • Bir İç Denetçinin Rolü
 • İSG Denetimi'ne Giriş
 • OHSAS 18001 ve İlgili Standartların Amacı ve Gereksinimleri
 • OH ve S Belgeleri
 • İç Denetim Programını Yönetmek
 • Denetim Frekansının Belirlenmesine Yönelik Faktörler
 • İç Denetim Süreci: Hazırlık
 • İç Denetim Süreci: Denetim Performansı
 • Karar Verme Uygunluğu, Etkinlik ve Verimlilik
 • İç Denetim Süreci: Denetim Raporlama ve Takip

ISO 27001:2013 İç Tetkikçi Eğitimi

Son derece etkileşimli 2 günlük ISMS ISO 27001: 2013 İç Denetçi eğitimi, kendi kuruluşunuzda iç denetçi olmanın araçları ve tekniklerini öğretecektir.

Eğitim İçeriği

 • Yapıları, ilkeleri ve terminolojisi dahil olmak üzere ISO 27001'e genel bakış
 • ISO 27001 standardının ana gereksinimlerine genel bakış
 • İç denetim kapsamı, kriterleri ve denetçi sorumlulukları
 • Denetim becerileri
 • Denetimlerin planlanması, hazırlanması ve yönetimi
 • Denetim listesi geliştirme
 • Süreç denetimleri yürütmek
 • Denetim bulgularının raporlanması
 • Görüşme becerileri

ISO 22000: 2018 İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 22000 iç tetkikçi eğitimi tüm dünyada tanınan gıda güvenliği yönetim sistemine ilişkin verilen eğitimdir. Gıda sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalara uygulanabilmekle beraber gıda üreticileri, gıda ambalajı üreticileri, gıda depoları, lojistik firmaları, toplu yemek üreticileri, oteller, lokantalar, gıda sterilizasyonu yapan firmalar, hayvan yemi üreticileri bu standarda göre belgelendirilebilirler.

Kimler katılmalı?

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 22000 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu mesleklerde çalışmayı planlayan öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 22000:2005 gerekliliklerini esas alan GGYS‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında FSMS iç denetimlerini gerçekleştirenler,
 • Birinci taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler,
 • Bir kuruluşta çevresel uygunluktan sorumlu kişiler.

Eğitim İçeriği:

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin ilkeleri,
 • Gıda güvenliği yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kuralları,
 • ISO 22000 standart gereklilikleri,
 • ISO 19011 terimler, tanımlar ve kuralları,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türleri,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamaları,
 • Denetim prosesinde hedef ve kapsamın rolü,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi.

ISO 50001: 2018 İç Tetkikçi Eğitimi

Enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilmektedir. 

Kimler Katılmalı?

 • EnYS denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 50001 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu meslekleri seçecek öğrenciler,
 • Kuruluşlarında ISO 50001:2011 gerekliliklerini esas alan EnYS ‘ni uygulamaktan sorumlu kişiler ve uygulamak isteyenler,
 • Kuruluşlarında EYS iç denetimlerini gerçekleştirenler,
 • RABQSA / IRCA Sertifikalı bir Denetçi / Baş Denetçi olmak isteyenler,
 • Birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler,
 • Bir kuruluşta enerji verimliliği uygulamalarından sorumlu kişiler.

Eğitim İçeriği

 • Enerji Yönetim Sisteminin ilkeleri,
 • Enerji yönetim sistemi terimler, tanımlar ve kuralları, 
 • Enerji risk analizi,
 • ISO 50001 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • ISO 19011 terimler, tanımlar ve kurallarını uygulamak,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek,
 • Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi,

ISO 22483: 2020 İç Tetkikçi Eğitimi

Bu eğitim, ISO 22483: 2020'ye göre Turizm ve İlgili Servisler -Oteller ve Servis Gereklilikleri-Yönetim Sistemlerinin üçüncü taraf denetimini gerçekleştirmek için katılımcılara gerekli bilgi ve becerileri aktarmayı amaçlamaktadır. 

Kimler Katılmalı?

 • ISO 22483 Yönetim Sistemi denetim prosesi hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar,
 • Kuruluşlarında ISO 22483 belgelendirmesini yürütenler,
 • Yönetim temsilcileri, mühendisler ve danışmanlar ya da ileride bu mesleklerde çalışmayı planlayan öğrenciler,
 • Birinci taraf denetimleri gerçekleştirmekle ilgilenen kişiler,
 • Bir kuruluşta çevresel uygunluktan sorumlu kişiler.

Eğitim İçeriği

 • ISO 22483 ilkeleri,
 • ISO 22483'e ilişkin terimler, tanımlar ve kuralları, 
 • ISO 22483 standart gerekliliklerini yorumlama,
 • Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak,
 • Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek,
 • Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak,
 • Denetim ekibinin seçilmesi,
 • Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Doküman gözden geçirmesi,
 • Checklist geliştirilmesi,
 • Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları,
 • Denetim sırasında etkin iletişim,
 • Saha denetimlerini gerçekleştirmek,
 • Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme,
 • Denetim sonuçlarını hazırlamak,
 • Kapanış toplantısı gerçekleştirmek,
 • Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları,
 • Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi.